Приклади самоаналізу уроку

Самоаналіз уроку

Вчитель історії Лавронено М.О.

Дата: 04.02.2019, клас 6 – А

Тема: Суспільна організація та організація влади за первісних часів.

Мета уроку: вивчити розвиток суспільної організації: сім’я –рід –плем’я –община. Сформувати в учнів уяву про суспільну організацію та організацію влади за первісних часів. Формувати поняття татерміни: «сім’я», «рід», «плем’я», «союз племен», «родова община», «сусідська община», «народні збори», «рада старійшин», «вождь».

Розвивати вміння охарактеризувати організацію влади за первісних часів, оцінювати значення первісної доби в історії людства.

Виховувати: любов до предмету

Обладнання: мультимедіа, підручник всесвітня історія 6-А автори О.Г. Бандровський, В.С. Власов, інформативні тексти, ілюстративний матеріал, таблиця.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Методи навчання: ілюстративні, робота в малих групах, мозковий штурм, евристична бесіда, упіймай думку, метод «навчаючи вчуся», незакінчене речення тощо

Приклад застосування мозкового штурму:

Поміркуйте, чому жінки відігравали провідну роль у житті роду?

Учитель пояснює причини панування жінок у первісному суспільстві:

-неможливо було визначити спорідненість за чоловічою лінією;

-жінки зберігали вогонь, від якого залежало життя общини;

-збиральництво давало більше їжі та було постійнішим, ніж полювання;

-добробут роду залежав від трудової діяльності жінок.

Приклад застосування методу упіймай думку:

Учитель дає завдання учням під час його розповіді записати найважливіші положення

Приклад застосування методу навчаючи вчуся:

Працюючи зі схемою, дайте визначення поняттям

Використані прийоми:

Поетична хвилинка

Над озерами, річками,

На полянах лісових,

На стрімких високих горах,

На просторах степових, –

Де лише сіріє стежка,

Або вкрився збіжжям лан,

Скрізь розкидались оселі

Наших прадідів-слов’ян.

Оселились цілим родом:

Що людина, як одна?!

Кревні люде рід складали

Кревні роди –племена.

Наймудріший і найстаріший

Цілим родом керував,

Видавав щодня накази,

Правив, милував, карав.

Олександр Олесь

Питання: Які обов’язки виконував вождь?Хто допомагав вождю керувати племенем?

Прийоми: порівняння, конструювання речень, аналіз, синтез, відтворення, тощо

Форми навчання: індивідуально-групова

Контроль знань здійснювався за допомогою тестів:

1.Проставте у логічній послідовності наведені факти:

а) поява великих сімей;

б) виникнення орного землеробства;

в) поява знаті та нерівності;

г) виникнення міст.

Відповідь: б —а —в —г.

2. Оберіть правильну відповідь.

Поява обмінустала необхідною у зв’язку:

а) з виникненням землеробства й мотики;

б) з появою знаті;

в) з розподілом праці.

3. Оберіть неправильну відповідь.Декілька родових общин, що живуть в одній місцевості:

а) складали плем’я;

б) складалися з великих сімей;

в) управлялися радою старійшин.

4. Знайдіть зайве.У землеробстві використовували:

а) мотику;

б) плуг;

в) гончарний круг;

г) кам’яну сокиру.

5. Заповніть пропуски, відновіть текст:

Перейшовши до осілого способу 1)_______ і тримаючись разом, первісні люди утворили 2)_____ -згуртування родичів. Вони зростали у кількості і поділялися на 3)______ общини. Кілька 4)____ могли об’єднуватися в 5)_____.Відповідь: 1) життя; 2) роди; 3) родові; 4) родів; 5) племена

Використання кабінету: кабінет використано – застосовано мультимедіа

Самоперевірка виконаних завдань. Виправлення типових помилок

Самоаналіз уроку

Вчитель історії Лавронено М.О.

Дата: 18.04.2019, клас 11 – А

Тема: Україна в період загострення кризи радянської системи (1964 – 1985). Культура і духовне життя УРСР.

Мета уроку: повторити, закріпити й узагальнити матеріал теми, розвивати вміння, навички, які формувалися на уроках. Виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Обладнання: підручник, стінна карта «Українські землі», мультимедіа

Тип уроку: перевірка й облік знань, умінь і навичок.

Методи навчання: проблемна лекція з використанням джерел, використання термінології, побудова хронологічної лінії, Діалог вчителя та учнів.

Використання безпосереднього повідомлення нового матеріалу та самостійної роботи.

Використання таблиць та схем, метод проблемного питання, метод прес, метод аналізу ситуації,метод медіації, коло ідей.

Використані прийоми: дослідницька діяльність, захист проектів

Форма навчання: індивідуальна, групова.

Контроль знань: Опитування фронтальна учнів за основними пунктами навчального матеріалу. Індивідуальна корекція відповідей учнів. Перевірка ґрунтовності засвоєння. Захист проектів.

Використання кабінету:  застосування мультимедіа

Реалізація мети: досягнуто, реалізовано

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *