Завдання з курсу “Правознавство” для 9 класу за темою “Громадянство”

Скругленный прямоугольник: Що означає бути громадянином держави

Запитання Вставити пропуски:

1. Кожен із нас так чи інакше пов’язаний з …., в якій проживає або народився. Правовий зв’язок громадянина з державою називається …, а особа, що має такий зв’язок з державою, є її …. Ми з вами є громадянами України. У кожного громадянина держави є правовий статус, тобто сукупність … та….

  1. Державою
  2. Громадянством
  3. Громадянином
  4. Прав і обов’язків

Запитання

  1.  Чи всі люди, що проживають на території України, є її громадянами?

(іноземці, апатриди, біпатриди)

         Запитання

3.  Які обов’язки не виконує іноземець?

(в Україні вони не мають права обіймати державні посади, брати участь у виборах, створювати політичні партії, не зобов’язані служити в українській армії.)

Запитання

4. …— це постійний правовий зв’язок особистості і держави, що виявляється в їх взаємних правах та обов’язках. Такий зв’язок виникає, як правило, із народженням людини і зберігається протягом усього її життя.

(Громадянство)

Держава гарантує своїм громадянам забезпечення .. і … . У свою чергу, громадяни, перебуваючи під захистом … , беруть на себе певні … . (прав і свобод, держави, обов’язки)

Формування інституту громадянства в незалежній Україні почалося з Декларації про державний суверенітет, що містила окремий розділ про громадянство. Питання, пов’язані з громадянством України, вирішують на базі яких законів?

(Конституції України, Закону України «Про громадянство України» від 8 січня 2001 р., міжнародними договорами та Указом Президента від 3 березня 1992 р. «Про порядок розгляду питань, пов’язаних із громадянством України».)

Запитання

Які складові частини інституту громадянства є:

•  принципи громадянства України;

•  набуття громадянства України;

•  припинення громадянства;

•  громадянство дітей у разі зміни батьками громадянства та усиновлення;

•  повноваження органів, що беруть участь у розв’язанні питань громадянства України;

•  документи, що підтверджують громадянство України.

Запитання

На яких принципах ґрунтується громадянство України:

1)  єдиного громадянства;

2)  рівності перед законом громадян України, незалежно від підстав набуття ними громадянства;

3)  неприпустимості позбавлення особи громадянства України;

4)  збереження громадянства за особою, що мешкає за межами України;

5)  відхилення автоматичної зміни громадянства в разі укладання або розірвання шлюбу громадянином України, а також у разі зміни громадянства чоловіком або дружиною;

6)  захисту громадян України, що перебувають за її межами;

7)  запобігання виникненню випадків без громадянства;

8)  визнання права громадянина України на зміну громадянства.

Запитання

За ст. 6. Підстави набуття громадянства України які?

(Громадянство України надається:

1)  за народженням;

2)  за територіальним походженням;

3)  внаслідок прийняття до громадянства;

4)  внаслідок поновлення громадянства;

5)  внаслідок встановлення опіки над особою, що визнана судом недієздатною;

6)  з інших обставин, що передбачені міжнародними угодами України.)

Запитання

За Ст. 9. Прийняття до громадянства України які?

Іноземець, або особа без громадянства можуть за їх клопотанням бути прийнятими до громадянства України.

Умовами прийняття до громадянства України є:

1)  визнання  та  дотримання  Конституції  України  та  законів  України;

2)  пред’явлення  декларації  про  відсутність  іноземного  громадянства або зобов’язання припинити іноземне громадянство;

3)  безперервне проживання на законних підставах на території України впродовж останніх п’яти років;

4)  отримання дозволу на імміграцію;

5)  володіння державною мовою або її розуміння в достатньому для спілкування обсязі;

6)  наявність законних засобів для існування.

Задачі

1.  Особа без громадянства, що проживає на території України протягом 10 років, має власне фермерське господарство і дружина якого — громадянка України, подала клопотання про прийняття до громадянства України. Які ще умови повинні бути виконані, щоб клопотання задовольнили?

2.  Громадянин Росії проживає в Україні протягом семи років, володіє невеличкою фірмою, знає українську мову, законів України не порушував. Чи задовольнять його клопотання про прийняття до громадянства України?

3.  Особа без громадянства, що прожила в Україні три роки, працює в будівельній фірмі, володіє українською мовою, законів України не порушувала, подала клопотання про прийняття до громадянства України. Чи буде це клопотання задоволено?

Запитання

Складіть блок схему за наведеним текстом:

Заяви з приводу прийняття громадянства України та необхідні для розгляду цього питання документи розглядаються в органах виконавчої влади, що займаються питаннями громадянства, в Комісії при Президенті України з питань громадянства, а в особливих випадках — в Міністерстві закордонних справ. Президент України на підставі рішення цих органів приймає рішення та видає укази про прийняття до громадянства України. Уповноважені на це органи виконавчої влади видають документи, що свідчать про прийняття особи до громадянства України (паспорт, посвідчення громадянина (дітям до 6 років і т. ін.)).

Повідомлення групи учнів «Визначення громадянства дітей»

Законом визначено, що всі діти, що народились на території України, є її громадянами. До того ж діти можуть отримати українське громадянство:

а)  внаслідок усиновлення;

б)  внаслідок установлення над дитиною опіки або піклування, влаштування дитини в дитячий заклад або заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю, передачі на виховання в сім’ю патронатного виховання;

в)  у зв’язку з перебуванням в громадянстві України одного з батьків дитини;

г)  внаслідок визнання батьківства або материнства або встановлення факту батьківства або материнства.

Надання громадянства дитині віком з 4 до 8 років відбувається лише за її згодою.

«Мозковий штурм»

1.  Чи набуде українського громадянства дитина, знайдена на порозі пологового будинку одного з українських міст, якщо батьки дитини невідомі?

2.  Чи набуде українського громадянства дитина, яка народилась у Росії, але батьки її померли, і родичі, які є громадянами України, всиновили її?

3.  Чи може отримати українське громадянство дитина, що постійно проживає у Польщі з батьками, один з яких є громадянином України?

4.   Чи буде припинене громадянство України щодо особи, що пішла за контрактом на військову службу в одній з європейських країн?

5.  Чи буде припинено українське громадянство особи, що виїхала на ПМЖ до США?

6.  Чи буде припинене українське громадянство особи, що постійно проживає в Україні, але прийняла російське громадянство?

7.  Що таке громадянство?

8.  Дайте визначення поняття «громадянин».

9.   Чим правовий статус громадянина відрізняється від правового статусу іноземця, або особи без громадянства?

10.  Якими документами регулюється питання громадянства України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *