Тест за темами: Лівобережна Гетьманщина у к.XVII. Початок гетьманування І.Мазепи. Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна. Повстання Семена Палія. Виступ гетьмана І.Мазепи проти царської влади П.Орлик та його Конституція. Церковне життя. Культура кінця XVII- початку XVIII ст.

  1. Києво-Печерська лавра була передана під контроль московського патріархату у

А.1685

Б.1684

В.1686

Г.1687

2. Було обрано митрополитом

А.Якова

Б.Іларіона

В.Самойловича

Г.Гедеона

3. У архітектурі був стиль

А. козацький

Б. рококо

В. бароко

Г. класицизму

4. Вищу освіту давав

А. Переяславський колегіум

Б.Чернігівський колегіум

В. Києво-Могилянський колегіум

Г.Харківський колегіум

5. Трактат «Про заслугу та користь фізики» написав

А. Феофан Прокопович

Б. Славинецький

 В. Гедеон

Г. Кружень

6.«Пакти та Конституції законів і вольностей Війська Запорізького» автор

А. Мазепа

Б. Брюховецький

В. Петро І

Г. Орлик

7. Рік битви під Полтавою

А. 1709

Б. 1710

В. 1809

Г. 1609

8. Після поразки Івана Мазепи Петро І обирає гетьманом

А. І.Скоропадського

Б. Гордієнко

В. Орлика

Г. Яковлева

9. вимушена зміна місця життя чи переселення зі своєї Батьківщини у іншу країну з політичної причини

А. вимушена міграція

Б. вимушена міграція

В. політична еміграція

Г. політична міграція

10. повстання 1699 року проти Речі Посполитої, його називали «другою Хмельниччиною»

А. Семена Палія

Б. Пилипа Орлика

В. Івана Мазепи

Г. Кость Гордієнко

11. У Константинопольському договорі говорилось

А.Московія отримала Азов

Б. побудова «містечок»

В. зменшення прав гетьмана

Г. відновлення стосунків з Гетьманщиною

12. Коломацькі статті підписані

А. 1668

Б. 1670

В. 1669

Г. 1671

13. Союз окремих суверенних держав, які об’єднані з керівними органами, створений з метою – зовнішньополітичні, військові

А. олігархія

Б. республіка

В. федерація

Г. конфедерація

14. Малоросійська колегія орган, який виконує функції

А. старшини

Б. гетьмана

В. воєводи

Г. козака

15. Полково-сотенна система сформувалась за часів

А. П.Сагайдачного

Б. С.Палія

В. С.Наливайка

Г. Б.Хмельницького

16. До привілейованого стану населення відносять

А. мещане

Б. старшина

В. селянство

Г. похожі

17. Мазепа підписав

А. Коломацькі статті

Б. Глухівські статті

В. Константинопільські стаття

Г. Московські статті

18. русько шведський договір 1721 року говорив про

А. межі держави

Б. видачу емігрантів

В. вихід Росії до Балтійського моря

Г. отримання Перекопу

19. Адрианопольський договір був підписаний між

А. Турцією та Московією

Б. Польшею та Московією

В. Туретчиною та Польшею

Г. Швецією та Московією

20. Прутський похід був проти

А. Московії

Б. Польші

В. Швеції

Г. Османської імперії

Відповіді 1.б,2.г,3.в 4.в, 5.а, 6.г 7. А 8. А  9.в 10.а 11. а 12.в 13. г 14 б 15. Г 16.б 17. А 18.б 19.а 20.г

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *