Технології змін і трансформацій у сучасному закладі: змішане та дистанційне навчання на уроках Громадянської освіти, Правознавства

Автор: вчитель історії  Харківської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів №84,

спеціаліст вищої категорії, старший учитель Лавроненко Марина Олександрівна

Усе, що робиться з любов’ю, приречено на успіх. Успіх — це гармонійне пристосування нашого «я» до оточуючих нас обставин, які постійно змінюються.

                                                                                                       Н.Хілл

Для того, щоб допомогти своїм учням опрацьовувати матеріал з предмету «Громадянська освіта», «Правознавство» у своїй практиці я використовую: мультимедійні презентації, відео-уроки, тестові матеріали різного рівня.[Додаток 1]  Зараз дистанційне навчання стало сучасним трендом, але є багато питань, які виникають у зв’язку з цим способом проведення уроків:

«Навіщо мені це потрібно?»,

«Яку користь я від цього отримаю?»,

«Чи настільки ефективні форми дистанційного навчання?»

На перше питання відповідь проста – матеріал краще завоюється, те, що учень не зрозумів на уроці – він  може опрацювати самостійно вдома. Користь велика, оскільки можна застосовувати набуті знання, уміння, навички на практиці. Дистанційне навчання є ефективним, оскільки якщо його поєднувати з класичною формою навчання результат буде кращим.

Дистанційне навчання орієнтоване насамперед на організацію взаємодії вчителя та учня, вона підтримує процес особистого навчання – у разі пропуску уроку (хвороба, мороз) або для більш глибокого вивчення матеріалу учні можуть також використовувати дистанційний курс навчання. [Додаток 2] 

Перевагами дистанційного навчання є:

– Це полегшує вчителю перевірку самостійних та контрольних робіт, оскільки всі тести автоматично оцінюються відразу після завершення.

– Є можливість вести електронний журнал, що дозволяє відстежувати прогрес, якість підготовки до уроку.

– Кожен учень має можливість виконати завдання у зручний для нього час, і якщо є якісь питання, задайте його вчителю особисто.

– Вчитель має можливість безпосередньо в системі створювати тести в різних форматах (вибір однієї відповіді, вибір кількох відповідей або відповідність завдань тощо). [Додаток 3]

Незаперечною перевагою дистанційного навчання є більш індивідуальний характер, він більш гнучкий, оскільки учень сам визначає темп навчання, може кілька разів повертатися до окремих уроків, контрольних робіт, завдань. Така система навчання змушує навчатися самостійно та здобувати навички самовиховання та самоконтролю. [Додаток 4]

Напрямки дистанційного навчання для школярів:

– поглиблене вивчення тем, розділів шкільної програми або позашкільного курсу;

– усунення прогалин у знаннях та вміннях школярів з певних тем;

– Навчання учнів, які певний час не можуть відвідувати школу;

– Додаткова освіта за інтересами;

Незаперечною перевагою дистанційного навчання є більш індивідуальний характер, він більш гнучкий, оскільки учень сам визначає темп навчання, може Основні недоліки, пов’язані з дистанційним навчанням, можна розділити на психологічні, пов’язані з відсутністю «живого» спілкування з учителем, високі вимоги до самоорганізації та технічні, що зумовлені недосконалим змістом, технологією. Дистанційне навчання здебільшого не передбачає особистого спілкування з викладачем, а також спілкування між учнями. І коли поруч немає кого емоційно забарвити знання, це є суттєвим недоліком для процесу навчання. Можливо, можна виділити ще один момент, якщо учень не здатний вчитися без постійного нагляду вчителя і не готовий проводити багато часу на самоті з комп’ютером, дистанційне навчання не для нього. На мій погляд, це один із вирішальних факторів, який впливає на здатність не тільки дистанційно навчатися, а й в принципі працювати самостійно. Тому потрібно використовувати змішану форму навчання.

Для уроків різних типів і форм проведення учитель використовує різні види відеоматеріалу: відео-пояснення (розповідь), відео-ілюстрацію, відео-підтвердження, відео-тест тощо. Для кожного конкретного уроку вчитель ретельно відбирає той відеоматеріал, який відповідає меті, плану і структурі уроку. Відібраний навчальний відеоматеріал ділиться на невеликі фрагменти (кадри), які розташовані в логічній послідовності. Окрім нової навчальної інформації, кожен відео фрагмент має також і завдання, яке необхідно виконати після отримання інформації ( це може бути питання, завдання та ін.). Після виконання завдання учнями вчитель аналізує, як воно виконане. [Додаток 4]

Головна мета уроку – це розвиток індивідуальних здібностей і обдарувань учнів, істотне підвищення престижу інтелекту і загальної культури кожної особистості, формування її високоморальної громадянської позиції та національної свідомості, тому доречно застосовувати змішане та дистанційне навчання.

Додаток 1. Форми навчання на уроках «Громадянської освіти» «Правознавство»

Додаток 2. Розробки медіо-матеріалів до предметів «Громадянська освіта», «Правознавство»

1. 10 клас Громадянська освіта.Принципи ринкової економіки. Кругообіг в ринковій економіці.

2. 10 клас предмет громадянська освіта «Підприємницька діяльність Мета і соціальна відповідальність»

3. 9 клас Адміністративна відповідальність

аудіодиктант за темю “Адміністративне право”

4. тема з правознавства «Кримінальне право»

За цим відео учням пропонувалось виконати завдання:

1. Скласти блок-схему 2. Надіслати фото блок-схеми 3. Надіслати доповідь аудіозапис за темою «Кримінальне право» 4. Вимоги до доповіді а) назвати тему. б) вказати план в) сама доповідь г) СВІЙ ВИСНОВОК 5. У зошиті виконати тест за аудіозаписом (обов’язково ставити терміни для виконання завдання)

5.Конституційне право на основі підручника Народовлянського

Додаток 3. Розробки тестів з предметів «Громадянська освіта», «Правознавство»

  1. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR0gdfxkDy1N7CsqlFJXlUI5H1Yf8H_0Ivn_m-Q4zHiUX0UA/viewform – за темою «Сімейне право»
  2. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2mhRd6UqcJgpcsaGT_92eRZPXc2ngd2g3SxNgTkoGa8Xt7Q/viewform – за темою «Медіограмотність»
  3. https://docs.google.com/forms/d/1P4XYciEUqyUMz0lehTK9_j2E2WaPn8tr8CHZPx638WY/edit – за темою «Правовий практикум» для учнів 9-10 класів
  4. https://docs.google.com/forms/d/1fU7KDsZ0QbKlV56Tkxb40qn38nreb4VZT1KX2KPSfsc/edit – творчі завдання з предмету «Правознавства» для учнів 9 класу
  5. https://docs.google.com/forms/d/1oFAUdWQTMoU1RcfdQeLKDfgmZiTqt5KoNmTMI-bFOY0/edit – завдання з громадянської освіти
  6. https://docs.google.com/forms/d/1IUtJvvCsaJspq_Az6MoSPO3ae-xzRyR4IOxqzrj0wJE/edit – підсумкова контрольна робота з «Правознавства»
  7. https://docs.google.com/forms/d/1XPzbeKyW2Dxiu19YeC26epTpc_uIJ7jxefr4BBoZ7fU/edit – Практичне заняття. Працевлаштування неповнолітніх. Адміністративні правопорушення. Злочини. Кримінальний проступок.
  8. https://docs.google.com/forms/d/1fh4jEv8HYBYETfCzX–d5F2JFXaQaO0jg1axC64Ick4/edit – завдання за темою «Звернення громадян» для учнів 9 класу

Додаток 4 Розробка уроку за темою «Цензура»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *