Використання елементів змішаного навчання на уроках географії

Автор: вчитель географії,

Харківської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів №84,

спеціаліст вищої категорії, учитель-методист                      Крамаренко Тетяна Олександрівна

«Ніщо так не розвиває мозок людський, як географія»

І. Кант

В наш час вчителям постійно доводиться шукати нові форми проведення уроку, поєднувати різні сучасні педагогічні технології, щоб зробити процес навчання цікавим, захоплюючим, доступним, зрозумілим і результативним.

       «Основне завдання сучасної загальноосвітньої школи полягає у ретельному доборі навчального матеріалу за принципом життєвої доцільності й функціональності, в активізації ролі самостійного навчання Варто також ураховувати те, що для успішної реальної діяльності сьогодні недостатньо знань і умінь, необхідні ще віра в себе, у свої сили, здатність ухвалювати рішення, жити й працювати в колективі й зосереджувати свої зусилля на конкретних завданнях, виявляти проблему, вести самостійний чи спільний пошук способів її розв’язання, брати на себе відповідальність за результати дій і вчинків» – оновлена навчальна програма з географії для 6–9 класів (1, с. 3)

          Одна з багатообіцяючих і найбільш нових освітніх моделей є «Змішане навчання».

           На перший погляд, основна відмінність змішаного навчання від звичайної системи – активне використання технологій, щоб знайти матеріал і отримати нові знання. Так, технології стають повноцінною частиною навчального процесу. Проте йдеться також і про поєднання різних підходів, способів подачі матеріалу, видів роботи. Наприклад, частина інформації розподіляється на групову роботу, частина – на самостійне вивчення. Це не залежить від того, відбувається це у класі чи дистанційно.

           З досвіду роботи переконались, що застосування мобільного навчання дозволяє по-новому поглянути на освітній процес з методичної точки зору. Зазначена технологія дозволяє виокремити ряд важливих тенденцій, що значно підвищують ефективність викладання і водночас вимагають перегляду традиційних підходів до навчання:

Під час організації навчання учнів за допомогою дистанційних технологій використовую наступні веб-ресурси: відео-уроки, відео-конференції, Googleclassroom, GoogleSites, Youtube та Viber, ZOOM, kahoot.com, електронну пошту, Google-акаунт (таблиця на Googledisk), шкільні сайти. Для отримання зворотнього зв’язку використовувати електронну пошту, Googleclassroom, GoogleSites, Youtube та Viber, ZOOM, kahoot.com, Google-акаунт (таблиця на Googledisk), шкільні сайти тощо.

Нині інтернет дає можливість на уроках географії використовувати багато мережевих геосервісів. За допомогою сайту http://materiki.h18.ru можливо здійснити подорож по всій земній кулі. Наприклад, він може використовуватись при вивченні теми “Земля – наш космічний дім. Материки Землі.” 

      Отримавши випереджальне завдання, учням пропонується вдома створити презентацію у програмі Power Point з подальшим її  представленням на уроці як домашнє завдання. Презентації сприяють формуванню в учнів умінь і навичок критичного мислення в умовах роботи з великими об’ємами інформації, навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом з використанням ІКТ. http://geo-tur.narod.ru

Для оцінювання роботи учнів на уроці, або під час перевірки домашнього завдання доречно пропонувати онлайн-тестування засобами інтернет-технологій.

Найпростіший варіант — конструктор тестів сервісу Форма на платформі Google. Він дозволяє вчителю створити питання різних типів, проставити бали для оцінювання та переглянути результати проходження в загальній таблиці

Особливу увагу заслуговують онлайн-тести для перевірки знань з географії та підготовки до ЗНО, які коректно відображаються та зручні у використанні на мобільному ґаджеті. Існує велика кількість онлайн-платформ, за допомогою яких учитель має можливість швидко оцінити знання та уміння учнів. Тестування з підготовки до ЗНО можна використовувати не тільки для старшокласників, а й учнів відповідного класу за темами, як підготовку до узагальнення матеріалу. У власній діяльності за цим напрямком роботи використовую ряд сайтів: http://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/  http://lv.testportal.gov.ua:8080/  https://zno.osvita.ua/geography/ та освітній портал «Вне школы».

         Завжди цікавими та захоплюючими для дітей є онлайн-ігри, вправи та тренажери для вивчення географії. Під час кожного уроку намагаюсь урізноманітнити діяльність учнів ігровими інтерактивними завданнями, які підтримуються мобільними пристроями. Учням подобаються тести-тренажери, наприклад, у 6 класі при вивченні теми «Біосфера» я користувалася наступним тестом-тренажером

https://naurok.com.ua/test/biosfera-i-runti-prirodni-kompleksi-194146.html

         Seterra — захоплююча освітня географічна гра, яка дозволяє закріпити знання про країни, столиці, прапори і міста Африки, Європи, Північної і Південної Америки, Азії та Австралії . Користуюся також ресурсами https://www.youtube.com/watch?v=Q-waYvrd5uw- тощо.

        Універсальний інструмент Learningapps.org дозволяє використання мобільного ґаджету на всіх етапах уроку Сайт вміщує велику колекцію напрацьованих завдань, яку можна застосовувати в навчальній діяльності, або скористатися конструктором і створити власні вправи. Використовую тренажери «Країни Європи» та «Географічні хрестики-нулики». https://learningapps.org/index.php?category=6&s=

       Зміст роботи із «хмарами слів» полягає в особливому способі подачі текстової інформації — у її візуалізації. Досліджуваний об’єкт описано у вигляді набору ключових слів (текстової хмари), які в особливий спосіб вписані в графічну фігуру. У голові візуала картинка починає асоціюватися з набором слів, що полегшує засвоєння нового матеріалу https://wordscloud.pythonanywhere.com/

Завдання, які отримують учні, повинні бути конкретизовані та різнорівневі. При цьому потрибно добирати завдання, що спонукають учнів до роботи з довідниковою літературою, мультимедійними програмами та ресурсами мережі Інтернет, самостійно опрацьовуючи засоби та фіксуючи результати власної пошукової роботи. Отже, мультимедійні технології дозволяють подати навчальний матеріал захоплююче і яскраво. Це допомагає підвищити мотивацію навчальної діяльності учнів.

        За системи змішаного навчання роль учителя з лектора змінюється на фасилітатора обговорення. Тобто людини, яка організовує колективне обговорення так, щоб усі учні були максимально залучені, а проблеми вирішували швидко й ефективно Через постійну залученість кожного до навчання матеріал сприймають краще,учні  глибше занурюються в тему, ніж за пасивного слухання.

Список використаних джерел

1. Навчальна програма з географії для 6–9-х класів для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена наказом МОН від 07.06.2017 № 804.

2. Мобільні технології в школі: посіб. для вчителів  / І.  А.  Патрушева, О. М. Гера, Н. В. Діденко, Л. А. Павлюк, О. Л. Сафроненко. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2019. — 175 сhttp: //yakistosviti. com.ua/ userfiles /file/ doc_ nachalka/Mobilni_tehnologii_v_shcoli.pdf

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *