Готуємось до ЗНО

Список використаної та рекомендованої літератури

Підручники

 1. Лях Р.Д., Темірова Н.Р. Історія України: підруч. для 7 кл. / Р. Лях, Н. Темірова. – 4-те вид., випр. – К. : Генеза, 2003. – 190 с.: іл. 
 2. Свідерський Ю.Ю., Ладиченко Т.В. Романишин Н.Ю. Історія України: Підручник для 7 кл. – К.: Грамота, 2007. – 272 с.: іл.
 3. Смолій В.А. Історія України: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.А.Смолій, В.С.Степанков. – К.: Генеза, 2007. – 224 с.: іл., карти.
 4. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України. 8 клас: Підручник для загальноосвіт. навч.закл. / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. – Х.: АН ГРО плюс, 2008. – 256 с.: іл.
 5. Власов В.С. Історія України: 8 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В.С.Власов. – К.: Генеза, 2008. – 304 с.: іл., карти.
 6. Швидько Г.К. Історія України, XVI-XVIII ст.: підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. заклю / Г.К.Швидько. – К.: Генеза, 2008. – 336 с.: іл., карти.
 7. Струкевич О.К. Історія України: Підручн. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.К.Струкевич. – К.: Грамота, 2009. – 288 с.: іл.
 8. Турченко Ф.Г. історія України.: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ф.Г.Турченко, В.М.Мороко. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2011. – 352 с.: іл., карти.
 9. Реєнт О. Історія України: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Реєнт, О. Малій. – К.: Генеза, 2009. – 240 с.: іл., карти.
 10. Реєнт О.П., Малій О.В. Історія України: Підручн. для 10 класу загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2010. – 240 с.
 11. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша. 1914 – 1939. Підруч. для 10-го кл. серед. загальоосвіт. навч. закл. / Ф.Г.Турченко. – Вид. 3-те, виправл. та допов. – К.: Генеза, 2003. – 352 с.: іл.
 12. Турченко Ф.Г. Новітня історія України (1939 – початок ХХІ ст.): Підручник для 11-го кл. серед. загальоосв. навч. закл. / Ф.Г.Турченко, П.П.Панченко, С.М.Тимченко. – Вид. 5-те, доопрац. й допов. – К.: Генеза, 2006. – 384 с.: іл., карти.
 13. Свідерський Ю. Ю Давня і середньовічна історія України – Ч. І. / Ю. Ю. Свідерський, В. М. Окаринський .– Тернопіль: Астон, 2007. – 368 с.
 14. Коріненко П. С. Новітня історія України (1939 – 2007 рр.). / П. С. Коріненко, М. В. Бармак, В. Д. Терещенко – Ч. ІV. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2007. – 400 с.
 15. Касьянов Г. В. Україна 1991–2007: нариси новітньої історії / Г. В. Касьянов. – К.: Наш час, 2008. – 432 с.

Посібники

 1. Гісем О.В. Історія України. Збірник типових тестових завдань: навч. посіб. / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. – К.: Український центр підготовки абітурієнтів, 2013. – 208с.
 2. Гісем О.В., Мартинюк О.О., Трухан О.Ф. Історія України. 7-9 класи: Наочний довідник / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк, О.Ф. Трухан. – К.; Харків: Веста, 2007. – 176 с.
 3. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України. 10-11 класи: Наочний довідник / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. – К.;Х.: Веста, 2007. – 152 с.
 4. Островський В.В. Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання: збірник тестових завдань з історії України / В.В.Островський. – 2-ге видання, доповнене. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 424 с.: іл.
 5. Кульчицький С. В. Історія України: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів. / С. В. Кульчицький, Ю. А. Мицик, В. С. Власов. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 528 с.
 6. Коріненко П. С. Історія українського селянства: навч.-метод. посіб. / П. С. Коріненко – Тернопіль : [Вид відділ ТНПУ],  2014. – 296 с.

Атласи

 1. Атлас з історії України: 7 клас / Упорядники: Д. В. Ісаєв, О. І. Гісем, О. О. Мартинюк. – Київ: Інститут передових технологій, 2003. – 16 с.
 2. Атлас з історії України ХVІ-ХVІІІ ст.: 8 клас / Упорядники: Д. В. Ісаєв, О. І. Гісем, О. О. Мартинюк. – Київ: Інститут передових технологій, 2004. – 16 с.
 3. Атлас з історії України друга пол. ХVІІІ – початок ХХ ст.: 9 клас / Упорядники: Д. В. Ісаєв, О. І. Гісем, О. О. Мартинюк. – Київ: Інститут передових технологій, 2005. – 20 с.
 4. Атлас з історії України 1914-1939 рр.: 10 клас / Упорядники: О. І. Гісем, Д. В. Ісаєв, О. О. Мартинюк. – Київ: Інститут передових технологій, 2006. – 16 с.
 5. Атлас з історії України 1939-2005 рр.: 11 клас / Упорядники: О. І. Гісем, Д. В. Ісаєв, О. О. Мартинюк. – Київ: Інститут передових технологій, 2006. – 16 с.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *