Завдання з курсу “Правознавство” для 9 класу за темою “Громадянство”

Запитання Вставити пропуски: 1. Кожен із нас так чи інакше пов’язаний з …., в якій проживає або народився. Правовий зв’язок громадянина з державою називається …, а особа, що має такий зв’язок з державою, є її …. Ми з вами є Далі…