Розробка уроку для 11 класу з всесвітньої історії

Тема: Транснаціональні корпорації. НТР і зростання ролі професійних фахівців і техніків.

Мета:

ВИВЧИТИ: перехід від виробництва товарів до виробництва послуг, політику зменшення соціальної нерівності, транснаціональні корпорації, вивчити НТР і зростання ролі професійних фахівців і техніки

РОЗВИВАТИ: УМІННЯ  встановити послідовність і синхронність подій, пов’язаних з утвердженням у Західній Європі ліберальної демократії та соціальної ринкової економіки;

використовувати карту як джерело інформації про процеси економічної інтеграції Західної Європи;  охарактеризувати формування соціального ринкового господарства на Заході в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.;

 висловити обґрунтоване судження за темою уроку

Тип уроку: комбінований

Хід уроку:

 1. Оргмомент
 2. АОЗ (цікаво буде провести опитування у вигляді аукціону, вчитель може за вірну відповідь давати учням конфети, потім виставити оцінки від найбільшої кількості зароблених конфет – до наїменшої)

 Метод «Крок вперед»

 1. У якому році було встановлено систему нової міжнародної валюти (1944р.)
 2. Роки економічної світової кризи (1973-1975)
 3. Головним засобом комунікації стає (телебачення)
 4. Якісний стрибок у розвитку продуктивних сил, перебудова технічних основ матеріального виробництва на основі перетворення науки на провідний чинник виробництва (НТР)
 5. Стагфляція це? (поєднання високого рівня безробіття,інфляції, нульового зростання економіки)
 6. Кого називають «азійськими тиграми» (Гонконг, Малайзія, Південна Корея, Сингапур,Таїланд, Тайвань)
 7. Міжнародний молодіжний рух, 1965 р. у Сан-Франциско в умовах лібералізації і демократизації існуючого суспільства, контркультура (хіпі)
 8. «Особисте-це політичне!» гасло? (феміністок)
 9. Формула «держава добробуту» працювала у (Швеції)
 10. Яка держава має позаблоковий статус (Швеція)
 11. Який рух організував компанії «Проект «Щоденний сексизм», «10 годин прогулянки по Нію-Йоргу як жінка» (феміністки)
 12. Який процес називали смертю селянства (механізація с/г)
 13. Стадія суспільного розвитку, яка прийшла на зміну індустріальному суспільству. (постіндустріальне)
 14. Міжнародна компанія, що здійснює виробництво промислових продуктів на основі прямих іноземних інвестицій та контролює свої закордонні філії (транснаціональна корпорація)
 15. Світову відповідальність було проголошено при  призедентові (Трумені)
 16.  Скільки гарячих точок було по всьому світові під час «холодної війни» (52)
 17. 14 травня1955 (Організація Варшавського договору  )
 18.  1948р. (НАТО)
 19.  Війну міжнародному тероризму США оголосило після подій (11 вересня 2001)
 20.  1963 р. – (Московський договір про заборону ядерних випробувань в атмосфері, під водою і в космосі.)
 21.  Світ на межі ядерної війни під час якої кризи (Карибської криза)
 22.  1979 рік конфлікту у (Афганістані)
 23.  СРСР розташував ракети у якій державі під час холодної війни (Куба)
 24.  Міжнародна політика США була спрямована на експансію (американського способу життя і американської моделі демократії)

Метод займи позицію (Вчитель заздалегідь підготував на окремих аркушах паперу імена президентів США і розклеїв їх у різних кутках рекреації). Завдання, які розповідає вчитель, змушують учнів зайняти позицію певного президента.

Трумен 8
Ейзенхауер 7
Кеннеді 6
Рейган 4,5
Клінтон 2,3
Буш 9
Обама 1
Трамп 10
 1. Працював у напрямку зменшення ядерної зброї, обговорював кліматичні проблеми.
 2. «Вся справа в економіці, дивак!»
 3.  Проект політики «третього шляху»
 4. Проголосив СРСР « імперією зла»
 5. «Уряд – не вирішення проблем, уряд і є проблема»
 6. Програма «нові рубежі»
 7. При ньому було «Золоте десятьоліття»
 8. Не допустити подальшого розширення сфери впливу СРСР і комуністичної ідеології (Трумен)
 9. «Буря у пустелі» відбулась при ньому
 10.  «Не мій президент»

Вислови президентів (метод займи позицію):

 1. «Якщо ми побачимо, що виграє Німеччина, то нам слід допомагати Росії, а якщо вигравати буде Росія, то нам слід допомагати Німеччині, і нехай вони вбивають якомога більше, хоча мені не хочеться ні за яких обставин бачити Гітлера в переможцях» (Трумен)
 2. «Демократія повинна бути сильною і боєздатною, щоб винести тяготи довгої напруженої боротьби з набирає сили комуністичним світом» (Клінтон)
 3. Лідери двох країн заклали основу для договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь або СНО-I.  Рейган наполягав на зміні назви договору: не договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, а договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. (Рейнан)
 4. перший і на 2012 рік єдиний кандидат в президенти США, який відмовився від державного фінансування передвиборної кампанії (Обама)

Виклад матеріалу за планом:

 1. Транснаціональні корпорації.

За офіційним визначенням Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), транснаціональна корпорація – це підприємство, що об’єднує юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм і видів діяльності в двох чи більше країнах і провадить єдину політику та загальну стратегію завдяки одному або декільком центрам прийняття рішень.

Транснаціональні корпорації – це фірми, материнські компанії яких розташовані в одній країні, а філії та дочірні підприємства в інших, з метою оптимізації всіх необхідних ресурсів для збільшення загального прибутку та підвищення впливу на економіки країн світу.Це глобальні компанії, діяльність яких постійно розширюється та інтерпретується, в залежності від змін кон’юнктури ринку, інтегруючи своє виробництво на світовий ринок.

До основних чинників, які вплинули на розвиток ТНК належать:

1)одержання доступу до дешевої робочої сили, дотримання екологічних стандартів;

2)використання з вигодою для себе змін, що проходять у світових торгівельних відносинах;

3)наближення до іноземних ринків місткість яких постійно зростає;

4)запобігання захоплення конкурентами іноземних ринків та джерел сировини;

5)обхід національного антитрестового законодавства;

6)зменшення та нейтралізація циклічних коливань в економіці;

7)реалізація переваг інтегрованої системи, реалізація крупних проектів

 • НТР і зростання ролі професійних фахівців і техніків.

Термін «науково-технічна революція» уперше ввів у науковий обіг Дж. Бернал у книзі «Світ без війни», що вийшла в колишньому СРСР 1960 р. З того часу з’явило­ся понад 150 визначень сутності НТР у працях різних науковців.

Визначальними суперечностями в межах технологіч­ного способу виробництва є:

1. Суперечність між людиною і природою. Ставлення людини до природи, їх взаємодія становить зміст систе­ми продуктивних сил. Тому суперечність між людиною і природою є визначальною рушійною силою розвитку ці­єї системи. Технологія, як відомо, розкриває активне від­ношення людини до природи і безпосередній процес її життя, а весь історичний процес розвитку техніки мож­на зобразити як заміну людської сили силами природи.

2. Суперечність між продуктивними силами та їх ре­човою формою, тобто відносинами спеціалізації, кооперу­вання, комбінування виробництва, його концентрацією тощо.

 Продивитись відеоматеріал за темою уроку та обговорити його

4. Закріплення

5. Підведення підсумків уроку

6. Д/З скласти доповідь за темою уроку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *