Види правопорушень:

Правопорушення поділяють на види залежно від ступеня їх суспільної небезпеки. За цим критерієм розрізняються злочини і проступки.

Злочин — це передбачене кримінальним законодавством особливо суспільно небезпечне винне діяння, яке посягає на суспільний лад держави, її політичну, економічну систему, власність, життя, права та свободи особи.

Проступок — це правопорушення, яке завдає шкоду особі, суспільству, державі, здійснюється у різних сферах суспільного життя, має різні об’єктивпливу та юридичні наслідки.

Розрізняють такі види проступків:

Конституційні — суспільно шкідливі протиправні вчинки, які завдаютьшкоду порядку організації та діяльності органів влади та управління, конституційним правам і свободам громадян, але не мають ознак складу злочину.

Адміністративні — це правопорушення, які посягають на громадськийабо державний порядок, суспільні відносини у сфері державного управління,на відносини у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності органів держави тощо(порушення правил протипожежної безпеки, митних правил тощо).

Цивільно-правові — це правопорушення у сфері майнових та пов’язанихз ними особистих немайнових відносин, які виникають між суб’єктами таскладають для них матеріальну чи духовну цінність (наприклад, невиконання зобов’язань за цивільно-правовим договором).

Дисциплінарні — суспільно шкідливі вчинки, які завдають шкоду внутрішньому розпорядку діяльності підприємств, установ, організацій (наприклад, невиконання чи неналежне виконання трудових обов’язків працівником).

Основними відмінностями між злочином і проступком є такі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *