Види правопорушень:

Правопорушення поділяють на види залежно від ступеня їх суспільної небезпеки. За цим критерієм розрізняються злочини і проступки. Злочин — це передбачене кримінальним законодавством особливо суспільно небезпечне винне діяння, яке посягає на суспільний лад держави, її політичну, економічну систему, власність, життя, Далі…

Правопорушення. Форми вини

Правопорушення обов’язково завдає шкоди — моральної (образа, нервове напруження тощо), матеріальної (прямі збитки, втрата майна або коштів, втрата можливого прибутку), фізичної (смерть, шкода здоров’ю) Правопорушення виникає лише тоді, коли порушено норму права. Ознакою правопорушення є вина, яка може бути умисною Далі…

Для того щоб знати, яка дія людини є правопорушенням, потрібно знати її ознаки –

Ознака Характеристика Акт поведінки, діяння Виявляється в неправомірній дії або бездіяльності (утримання від дій тоді, коли закон вимагає протилежне), виявленій зовні. Не можуть бути правопорушеннями думки, почуття, уявлення, не виражені в конкретних діях Свідомо-вольовий характер Дії повинні залежати від волі та Далі…

Поняття правопорушення

Поведінка є найважливішою соціальною характеристикою особистості. Своєю поведінкою кожен із нас може принести іншим як користь, так і шкоду. Оцінюючи вчинки людини через правові норми, держава встановлює два основні види поведінки — правову (юридично значиму) і юридично нейтральну (таку, що Далі…

Правова ситуація 2

Громадянин США українського походження Н., звернувся до комісії з питань громадянства при Президенті України з проханням прийняти його до громадянства України. Якими нормативними актами необхідно керуватися при вирішенні даного питання? За яких умов громадянину США може бути надано громадянство України? Який порядок Далі…

Правова ситуація 1

Громадянка України вийшла заміж за громадянина Великобританії. Протягом двох років вони проживають на території України. У них народилася дитина. За яких умов дитина має право набути громадянство України? Яким законом слід керуватися при визначенні громадянства дитини? Який орган буде вирішувати пи­тання Далі…