Едьютейнмент – сучасне нове покоління потрібно вчити по-іншому

Сьогодення потребує актуальних та особливих методів навчання, саме ігрових та розважальних, тому що саме сучасні діти саме так шукають потрібну інформацію, за допомогою якої отримують знання, уміння та навички. Едьютейнмент – це саме те що потрібно сучасному поколінню. Ключові слова: Далі…

Види правопорушень:

Правопорушення поділяють на види залежно від ступеня їх суспільної небезпеки. За цим критерієм розрізняються злочини і проступки. Злочин — це передбачене кримінальним законодавством особливо суспільно небезпечне винне діяння, яке посягає на суспільний лад держави, її політичну, економічну систему, власність, життя, Далі…

Склад правопорушення

— це сукупність ознак правопорушення в єдності його об’єктивних і суб’єктивних характеристик, які є необхідними для визначення діяння як правопорушення. Такими характеристиками є: 1) об’єкт — суспільні відносини, які охороняються нормами права. Ними можуть бути майнові, трудові, політичні та інші права й Далі…

Правопорушення. Форми вини

Правопорушення обов’язково завдає шкоди — моральної (образа, нервове напруження тощо), матеріальної (прямі збитки, втрата майна або коштів, втрата можливого прибутку), фізичної (смерть, шкода здоров’ю) Правопорушення виникає лише тоді, коли порушено норму права. Ознакою правопорушення є вина, яка може бути умисною Далі…

Для того щоб знати, яка дія людини є правопорушенням, потрібно знати її ознаки –

Ознака Характеристика Акт поведінки, діяння Виявляється в неправомірній дії або бездіяльності (утримання від дій тоді, коли закон вимагає протилежне), виявленій зовні. Не можуть бути правопорушеннями думки, почуття, уявлення, не виражені в конкретних діях Свідомо-вольовий характер Дії повинні залежати від волі та Далі…

Поняття правопорушення

Поведінка є найважливішою соціальною характеристикою особистості. Своєю поведінкою кожен із нас може принести іншим як користь, так і шкоду. Оцінюючи вчинки людини через правові норми, держава встановлює два основні види поведінки — правову (юридично значиму) і юридично нейтральну (таку, що Далі…

Правова ситуація 2

Громадянин США українського походження Н., звернувся до комісії з питань громадянства при Президенті України з проханням прийняти його до громадянства України. Якими нормативними актами необхідно керуватися при вирішенні даного питання? За яких умов громадянину США може бути надано громадянство України? Який порядок Далі…

Правова ситуація 1

Громадянка України вийшла заміж за громадянина Великобританії. Протягом двох років вони проживають на території України. У них народилася дитина. За яких умов дитина має право набути громадянство України? Яким законом слід керуватися при визначенні громадянства дитини? Який орган буде вирішувати пи­тання Далі…